Order not found. You cannot access this page directly.

Możesz teraz przejść do zakładki Live Stream.

Chcesz uzyskać dodatkową wiedzę z zakresu mentoringu?

Możesz skorzystać z konsultacji!

Mentoring - pojedyncza konsultacja

349,00 zł

Mentoring - 4 konsultacje

1196,00 zł

Mentoring - 10 konsultacji

2490,00 zł

Mentoring - pakiet VIP + BONUS 16 konsultacji

3499,00 zł